Taktika i strategija rimske vojske

Rimska strategija


Rimska strategija sastojala se iz definisanja cilja napada ili odbrane odredjenog podrucja (grada, drzave, teritorije, jedinice...). Strategija se delila na ofanzivnu, defanzivnu i improvizovanu. Ofanzivna je bila pri napadu, defanzivna pri odbrani a improvizovana u kombinaciji ove dve po potrebi.

Rimska taktikaLaughingCezar

 

Rimska taktika predstavljala je nacin na koji se ostvarivao strateski stilj. Ona je zavisila od samog komandanta jedinice i bila je odlucujuc faktor u bitkama. Najbolje rimske vojskovodje bili su Gaj Julije Cezar, Publije Scipion Afrikanac, Gnej Pompej, Marko Antonije... Najbolje taktike rimskih pobeda primenjeni su u Drugom punskom ratu. 

Taktika i strategija rimske vojske

Rimska strategija


Rimska strategija sastojala se iz definisanja cilja napada ili odbrane odredjenog podrucja (grada, drzave, teritorije, jedinice...). Strategija se delila na ofanzivnu, defanzivnu i improvizovanu. Ofanzivna je bila pri napadu, defanzivna pri odbrani a improvizovana u kombinaciji ove dve po potrebi.

Rimska taktikaLaughingCezar

 

Rimska taktika predstavljala je nacin na koji se ostvarivao strateski stilj. Ona je zavisila od samog komandanta jedinice i bila je odlucujuc faktor u bitkama. Najbolje rimske vojskovodje bili su Gaj Julije Cezar, Publije Scipion Afrikanac, Gnej Pompej, Marko Antonije... Najbolje taktike rimskih pobeda primenjeni su u Drugom punskom ratu.